Privacyverklaring

 

Stichting Wielerronde van Zeist (Ronde van Zeist) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van al onze deelnemers aan ons evenement en bezoekers van de website van essentieel belang is.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ronde van Zeist kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ronde van Zeist en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ronde van Zeist verstrekt. Ronde van Zeist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

jouw voor- en achternaam
jouw adresgegevens
jouw telefoonnummer
jouw e-mailadres
jouw IP-adres

WAAROM RONDE VAN ZEIST DE GEGEVENS NODIG HEEFT
Ronde van Zeist verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ronde van Zeist jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht.

HOE LANG RONDE VAN ZEIST DE GEGEVENS BEWAART
Ronde van Zeist bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Ronde van Zeist verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Ronde van Zeist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ronde van Zeist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

SOCIALE MEDIA
Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie: hieronder). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram, welke staan op hun websites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting op de website van de consumentenbond voor uitleg hierover.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse Bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rondevanzeist.nl. Ronde van Zeist zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ronde van Zeist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN
Ronde van Zeist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ronde van Zeist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door Ronde van Zeist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ronde van Zeist op via info@rondevanzeist.nl.

www.rondevanzeist.nl is een website van Stichting Wielerronde van Zeist.

Ronde van Zeist is als volgt te bereiken:
Stichting Wielerronde van Zeist (Ronde van Zeist)
p/a J.H. Schepsplantsoen 14
3705 KS Zeist

Telefoon (Henk Martens, Voorzitter): 030-6624411
www.rondevanzeist.nl
info@rondevanzeist.nl

Kamer van Koophandel: 65136616
Rabobank rekeningnummer: NL29RABO00130176540

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Ronde van Zeist behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Zeist: 24 mei 2018

© 1947-2019 Stichting Wielerronde van Zeist | Met veel plezier gesponsord ontwerp en realisatie: Ontwerpteam | Disclaimer |  Privacyverklaring | Contact

Pin It on Pinterest

Share This