Disclaimer

Welkom op rondevanzeist.nl. Deze website bevat informatie over en van Stichting Wielerronde van Zeist (Ronde van Zeist). De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

De Ronde van Zeist streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De Ronde van Zeist is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op rondevanzeist.nl kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. De Ronde van Zeist is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan rondevanzeist.nl gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 1947-2019 Stichting Wielerronde van Zeist | Met veel plezier gesponsord ontwerp en realisatie: Ontwerpteam | Disclaimer |  Privacyverklaring | Contact

Pin It on Pinterest

Share This